impozite pe venit persoane fizice

Pe ce venituri platesc impozite persoanele fizice

Educatie Financiara

impozite pe venit persoane fizice

Persoanele fizice care inregistreaza venituri pe teritoriul Romaniei trebuie sa plateasca impozit. Cota unica de impozitare a venitului realizat, atat pentru persoana fizice cat si pentru firme este de 16%.

Tu stii ce venituri sunt supuse impozitarii? Verifica lista de mai jos si afla toate sursele de venit pentru catre trebuie sa dai statului 16% din banii pe care ii castigi.

Impozite pe venit platite de persoane fizice:

Impozit pe veniturile din activitati independente, daca ai un PFA

Pentru persoanele fizice autorizate (PFA) care realizeaza venituri din activitati independente si desfasoara activitati cuprinse in nomenclatorul stabilit de directiile generale ale finantelor publice teritoriale, individual, fara angajati, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit. Norma de venit reprezinta o suma fixa stabilita anual,in functie de specificul activitatii si de zona in care iti desfasori activitatea.

Impozit pe veniturile obtinute din arendarea unui teren, a unui bun agricol.

Impozit pe veniturile obtinute din inchirierea unei locuinte sau un alt bun personal platiti deoarece aceste venituri fac parte din categoria veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor.

Impozit din asocierea  fara personalitate juridica. In cazul unei asocieri fara personalitate juridica dintre persoane fizice, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare in asociere.

Impozit pe veniturile din activitati agricole se plateste pe veniturile obtinute, individual sau într-o forma de asociere, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;

c) cresterea şi exploatarea animalelor, inclusiv veniturile din valorificarea produselor de origine animala, în stare naturala.

Veniturile din silvicultura si piscicultura se impun la fel ca veniturile din activitati independente si se impoziteaza. Venitul net anual este determinat in sistem real, adica pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla.

Veniturile realizate din comert de catre persoane fizice sau de asocieri fara personalitate juridica, din prestari de servicii, sau cele obtinute din practicarea unei meserii sunt deasemenea impozitate cu 16%. De exemplu: activitati de productie, de reparatii; cumparaturi facute în scopul vanzarii; organizarea de spectacole; intermediar de tranzactii comerciale cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare… ; vanzarea în regim de consignatie a bunurilor cumparate in scopul revanzarii sau produse pentru a fi comercializate; activitati de editare, imprimerie, multiplicare; transport.

Impozit pe venituri din Profesii libere

Sunt considerate venituri din profesii libere acele venituri obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional (individual sau in asociere), în domeniile stiintific, literar, artistic, educativ şi altele, de catre: medici, avocaţi, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanti de plasament in valori mobiliare, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, arbitri sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate, desfasurate in mod independent.

Impozitul pe salariu este deja retinut de cine vi-l plateste, care il si varsa la bugetul statului. Daca ati fost in strainatate si ati obtinut venituri din salariu acolo, nu trebuie sa platiti nimic in Romania.

Totusi veniturile din strainatate din profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, chirii sau arenda, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate în strainatate sunt impozitate in Romania.

Impozit pe pensie platiti doar daca ea este mai mare de 1000 lei. Se retine 16% din suma rezultata dupa ce se scade  din pensie suma de 1000 lei.

Impozitul pe dividende. Daca ai o firma care face profit trebuie sa platesti 16% impozit pe dividentele distribuite. Acesta este insa retinut de firma care le plateste; ea il si varsa la bugetul statului.

Impozit pe drepturi de proprietate intelectuala

Este vorba veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala. Ele provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor (scriitor, pictor, cercetător etc.).

Impozit pe venitul obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari sau asociati persoane fizice trebuie deasemenea platit.

Impozitul pe dobanda obtinuta dintr-un depozit bancar  este deja retinut de banca unde ati depus banii. In momentul cand a acordat dobanda; ea il si varsa la bugetul statului.

Impozit pe titlurile de valoare si actiuni

Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale. Venitul care se impoziteaza provine din transferul acestor titluri de valoare.

Este impozitat si venitul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, se impune cu o cota de 1% la fiecare tranzactie. Aceasta reprezinta  o plata anticipata in contul impozitului anual (impozitat cu 16%). Obligatia virarii impozitului revine platitorului de venit.

Impozit pe vanzarea unei locuinte care a fost in proprietatea personala.

Impozit pe veniturile obtinute din jocuri de noroc si premii

Exemple: premii acordate oamenilor de cultura la simpozioane, festivaluri, concursuri; la concursuri pe meserii sau profesii; premii acordate sportivilor, antrenorilor etc ; premii obţinute la promovarea produselor sau serviciilor; venituri din jocuri de noroc. Toate aceste venituri sunt si ele impozitate.

Mostenirile, donatiie, bursele si alocatiile sunt venituri care nu se impoziteaza.

2 thoughts on “Pe ce venituri platesc impozite persoanele fizice

Comments are closed.